Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (6)

  Kommun och politik (3)

  Kultur och fritid (8)

  Omsorg och stöd (13)

  • Ansökan om stöd vid missbruk eller beroende

   Här kan du som är över 18 år och känner oro över ditt användande av alkohol, tabletter, narkotika och/eller spel ansöka om att få hjälp i form av stöd och behandling genom biståndsbeslut.

   Genom vår e-tjänst kan du lämna in din ansökan när du vill. Vi behandlar sedan ansökan under våra kontorstider och kontaktar dig inom två veckor från att ansökan inkommit.

   Här kan du som är över 18 år och känner oro över ditt användande av alkohol, tabletter, narkotika och/eller spel ansöka om att få hjälp i form av stöd och behandling genom biståndsbeslut.

   Genom vår e-tjänst kan du lämna in din ansökan när du vill. Vi behandlar sedan ansökan under våra kontorstider och kontaktar dig inom två veckor från att ansökan inkommit.

  • Bostadsanpassning - ansökan

    

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

    

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

  • Bostadsanpassning - fullmakt

   Om du saknar förmåga att själv driva ditt ärende och vill behöver hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digitala tjänst.

   Om du saknar förmåga att själv driva ditt ärende och vill behöver hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digitala tjänst.

  • Bostadsanpassning - medgivande

    

   Medgivande för bostadsanpassningsbidrag.

    

   Medgivande för bostadsanpassningsbidrag.

  • Kontaktperson LSS

   Vi söker kontaktpersoner som kan stötta våra brukare som av olika anledningar har svårt att komma ut eller aktivera sig på egen hand. Låt lite av din tid bli en annan människas guldkant. 

   Vi söker kontaktpersoner som kan stötta våra brukare som av olika anledningar har svårt att komma ut eller aktivera sig på egen hand. Låt lite av din tid bli en annan människas guldkant. 

  • Orosanmälan Vuxen

   Orosanmälan vid misstanke eller oro att vuxen far illa

   På denna e-tjänst kan du göra en anmälan om du känner oro för eller misstänker att en vuxen person, bosatt i Hjo, far illa.

    

   Orosanmälan vid misstanke eller oro att vuxen far illa

   På denna e-tjänst kan du göra en anmälan om du känner oro för eller misstänker att en vuxen person, bosatt i Hjo, far illa.

    

  • Trygghetslarm

   Ansökan om trygghetslarm.

   Ansökan om trygghetslarm.

  Utbildning och barnomsorg (3)

  Övriga e-tjänster (1)