Avfall & Återvinning Skaraborg

LÄS MER

Här hittar du alla e-tjänster om sophämtning och avfall. Bland annat:

 • Anmäla utebliven tömning
 • Ändra ditt abonnemang
 • Anmäla ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet
 • Ansöka om uppehåll i sophämtning, latrinhämtning och slamtömning
 • Ansöka om återvinningskort
 • Beställa matavfallspåsar till flerbostadshus
 • Beställa extratömning av sopkärl
 • Ställa fakturafrågor

Frågor om e-tjänsten

Maria Berg
maria.berg@hjo.se
050335000
hjo.se

Personuppgiftsansvarig

Peter Jonsson
peter.jonsson@hjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • tömning
 • kärl
 • abonnemang
 • avfall
 • sopor