Orosanmälan Vuxen

LÄS MER

Orosanmälan vid misstanke eller oro att vuxen far illa

På denna e-tjänst kan du göra en anmälan om du känner oro för eller misstänker att en vuxen person, bosatt i Hjo, far illa.

Anonym/privatperson
Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan då vara anonym om du vill det. Du kan också ringa till kommunens växel på telefon 0503-350 00 eller skicka en anmälan per post till:

Socialtjänst
Hjo kommun
Torggatan 2
544 30 Hjo

Information innan du påbörjar e-tjänsten
En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till vuxenenheten. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.

Våra kontorstider är:

Måndag–torsdag klockan 8.00-16.00
Fredagar 8.00-15.00
Dag före röd dag och klämdagar klockan 8.00-12.00
Helgdagar: Stängt

Vid akut oro
Vid akut oro ska du alltid göra en muntlig orosanmälan. Under kontorstid ringer du kommunens växel.

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på telefon 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.

Socialjourens öppettider:
Måndag - torsdag: kl. 17:00 - 23:00
Fredag: 16:00 - 01:00
Lördag: 15:00 - 01:00
Söndag: 15:00 - 23:00

Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta anmälningar via SOS-alarm på telefonnummer 112.

Innan socialjouren öppnar och när Hjo kommuns växel är stängd (mån-tors kl. 16:00 - 17:00 och fredagar kl. 15:00 - 16:00) kan socialtjänsten nås vid akuta ärenden på telefonnummer 0705 - 20 51 81. Dag innan afton kan du nå socialtjänsten på denna telefon från kl.13:00 fram tills socialjouren öppnar.

Vad händer efter att jag har gjort en anmälan?
Samma dag som vi tar emot din orosanmälan gör vi en bedömning gällande om det finns skäl för tvångsåtgärder enligt 13 § LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Vid akuta fall, där LVM är tillämpningsbart, inleder vi en utredning samma dag som orosanmälan kommer in. I ärenden där LVM inte är tillämpbart har vi 14 dagar på oss att göra en så kallad förhandsbedömning som avslutas med att vi inleder eller inte inleder en utredning. En utredning ska sedan skyndsamt slutföras, dock senast inom fyra månader.

Frågor om e-tjänsten

Henrik Rimshult
henrik.rimshult@hjo.se
050335210
hjo.se

Personuppgiftsansvarig

Peter Jonsson
peter.jonsson@hjo.se