Ansökan om stöd vid missbruk eller beroende

LÄS MER

Här kan du som är över 18 år och känner oro över ditt användande av alkohol, tabletter, narkotika och/eller spel ansöka om att få hjälp i form av stöd och behandling genom biståndsbeslut.

Genom vår e-tjänst kan du lämna in din ansökan när du vill. Vi behandlar sedan ansökan under våra kontorstider och kontaktar dig inom två veckor från att ansökan inkommit.

Frågor om e-tjänsten

Henrik Rimshult
henrik.rimshult@hjo.se
050335210
hjo.se

Personuppgiftsansvarig

Peter Jonsson
peter.jonsson@hjo.se