Tillgänglighetsredogörelse för minasidor.hjo.se

Hjo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

 

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen minasidor.hjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
     

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

  • E-post: kontaktcenter@hjo.se
  • Telefon: 0503 – 350 00
     

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till myndigheten för digital förvaltning.

 

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har inte genomgått en egen granskning. Men i andra granskningar av den grundläggande plattformen har flera brister framkommit som redovisas nedan. Du få ytterligare insikt via något av nedanstående automatiserade tillgänglighetstester.

Se tillgänglighetstest via Googles tjänst web.dev

Se tillgänglighetstest via Webaims tjänst WAVE

 

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och riktlinjerna på webbriktlinjer.se

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskrivs övergripande nedan.

 

Navigering och innehåll

Sidans olika innehållsdelar och knappar är i vissa fall inte tydligt uppmärkta utifrån funktion för användaren. Andra exempel är att rubriksnivåer och fokusordning inte alltid är logiskt strukturerade, vilket kan försvåra navigation med skärmläsare och tangentbord. Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.

 

Kontrast

På vissa delar av sidan är kontrasten mellan element och bakgrund eller text och bakgrund inte tillräcklig.

 

Inmatningsfält

Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel. Det finns också en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.

 

Språk

Sidans huvudspråk anges inte. Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.

 

Dokument och blanketter

Flertalet dokument som tillhandahålls via webbsidan har otillräckliga kontrastnivåer i symboler och text som ligger på bild. Likväl har många dokument inte fullgod formatering, struktur och uppmärkning. Det saknas exempelvis i många fall alt-texter eller annan beskrivande och summerande text. Många dokument saknar också beskrivande metadata.

 

Redaktionell text på webbplatsen

Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika eller beskrivande på alla sidor. Flera texter är språkligt svårlästa och använder oförklarade förkortningar. Det finns tabeller som fungerar dåligt med skärmläsare. Länkar till webbsidor öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigeringen.

Vi arbetar löpande med att åtgärda bristerna och utbilda webborganisationen så att de har rätt kunskap och förutsättningar för att skapa tillgängligt innehåll.