Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här hittar du alla e-tjänster du behöver för att göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Via e-tjänsterna kan du också följa dina ärenden, lämna in kompletteringar och ta del av beslut.

Följande e-tjänster hittar du via länken:

  • Mina byggärenden
  • Söka bygglov och andra åtgärder
  • Komplettera ditt bygglovsärende
  • Begäran om startbesked
  • Ansökan om slutbesked
  • Kommunikation med handläggare
  • Lägg till intressent till ditt byggärende
  • Lämna svar vid grannhörande
  • Ta del av beslut som granne eller sakägare

Frågor om e-tjänsten

Katarina Kjellberg
katarina.kjellberg@hjo.se
050335000
hjo.se

Personuppgiftsansvarig

Peter Jonsson
peter.jonsson@hjo.se