Anmäla eller avsluta specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn/elev med behov av specialkost

Ny blankett lämnas in en gång per år, vid höstterminens start samt när förändringar sker. Det är viktigt att vårdnadshavaren meddelar köket om barnet/eleven är frånvarande från skolan/förskolan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa