Anmäla eller avsluta specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn/elev med behov av specialkost

Ny blankett lämnas in en gång per år, vid höstterminens start samt när förändringar sker. Det är viktigt att vårdnadshavaren meddelar köket om barnet/eleven är frånvarande från skolan/förskolan.

Kan du inte använda e-tjänsten? Hör av dig till Kontaktcenter för att få en pappersblankett: 0503-350 00 eller kontaktcenter@hjo.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa