Rekvisition Fordonsflytt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som markägare eller fordonsägare ansöka om flyttning av fordon som står feluppställda på tomtmakt eller liknande.

Ägaren till ett fordon som flyttas med stöd av LFF, Lag (1982:129) lag om flyttning av fordon i vissa fall, är skyldig att betala kostnaderna för flyttningen och övriga kostnader som utförts med stöd av lagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa