Bostadsanpassning - fullmakt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om fullmakt vid bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt

Om du saknar förmåga att själv driva ditt ärende och vill behöver hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digital tjänst.

Ansvar beställning av åtgärd

När det gäller bostadsanpassningsbidrag är det alltid bidragstagaren (sökanden) som är formellt beställare av anpassningsåtgärderna, även i de fall då kommunen går in som ombud för bidragstagaren. Vid utförandet av åtgärden är det formellt ett avtal mellan bidragstagaren och entreprenören. I och med detta är det Konsumenttjänstlagen som gäller som avtalsgrund.

Kommunen har rätt att neka fullmakten om sökanden bedöms kunna driva ärendet själv eller med hjälp av närstående.

Denna fullmakt kan återkallas skriftligt eller muntligt av undertecknad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa