Trygghetslarm

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna E-tjänst är för dig som är över 70 år och vill ansöka om trygghetslarm. Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver kunna påkalla hjälp för att få omsorg och akut hjälp i hemmet. Läs mer om hur larmet fungerar på Hjo kommuns hemsida. 

I Hjo kommun används ett nyckelfritt låssystem vilket betyder att vi monterar upp ett elektroniskt lås på dörren till din bostad. Det gör att vår personal kan låsa och låsa upp dörren med en unik digital nyckelkod i mobiltelefonen. Om du får ett trygghetslarm behöver du ändå lämna en nyckel till kommunen som används vid eventuella driftsstörningar.

Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om trygghetslarmet påverkar din hemförsäkring.
Observera att trygghetslarm inte ersätter 112. Den personal som kommer ut vid larm gör inga medicinska bedömningar, men kan vid behov ringa 1177 och 112.

Trygghetslarm är en avgiftsbelagd insats. Du kan läsa mer om kommunens avgifter för hemtjänst på Hjo kommuns hemsida.

Trygghetslarmet är personligt. Om fler än en person i hushållet behöver trygghetslarm ska en ansökan lämnas in för respektive person. För att kunna använda denna e-tjänst behöver du logga in med mobilt BankID. Om du saknar eller inte vill använda mobilt BankID, kontakta Kontaktcenter för att göra en ansökan via telefon.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (BankID)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa