Skolskjuts läsåret 2024/2025, åk F-3

LÄS MER
  • Frågorna i denna e-tjänst besvaras av vårdnadshavare till elev i förskoleklass - åk 3 som är beviljad skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd. E- tjänsten "Ansökan om skolskjuts - Hjo, Tibro, Karlsborg" används om eleven har växelvis boende eller har behov av skolskjuts med hänsyn till trafikförhålladen, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

  • Enligt Hjo kommuns skolskjutsreglemente är elever i förskoleklass - åk 3 berättigade till skolskjuts om den kortaste användbara skolvägen (gång-, cykel- eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola är minst 2 km.

  • Eleven kan endast få skolskjuts till och från skolan och i anslutning till de schemaramtider respektive skola har lämnat till trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret. 

  • Information om tider för skolskjuts skickas ut i början av augusti.

  • Om eleven inte har behov av skolskjuts noteras detta. Kontakta kollektivtrafikkontoret om behov uppstår under läsåret.

Frågor om e-tjänsten

Kollektivtrafikkontoret
kollektivtrafikkontoret@tibro.se
050418000