Bostadsanpassning - medgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas måste samtliga ägare av bostaden gå med på att anpassningen utförs. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva någon ersättning av sökanden eller den eller de som har nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa