Ansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

På e-tjänsten kan du ansöka om försörjningsstöd om dina egna inkomster inte räcker till och följa ditt ärende digitalt via vår medborgartjänst.

Innan du ansöker om försörjningsstöd via vår e-tjänst rekommenderar vi att du läser igenom informationen här:

https://hjo.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod/ 

I e-tjänsten kan du se utredning, beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Du kan ändra dina kontaktuppgifter och läsa meddelande från din socialsekreterare. E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Om ni är make/maka/sambo behöver båda signera ansökan med e-legitimation när den är färdig.

När du har gjort en ansökan om försörjningsstöd i e-tjänsten är det viktigt att du är tillgänglig på telefon och/eller mejl eftersom det är där du kommer att få meddelande om eventuella kompletteringar, besökstider eller andra frågor kring din ansökan.

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar.