Orosanmälan Barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Välkommen till e-tjänsten Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

Du kan inte vara anonym när du anmäler via e-tjänsten.

Här kan du göra en orosanmälan via vår e-tjänst om du misstänker att ett barn far illa. Det räcker att du är orolig för ett barn eller en ungdom för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade men du behöver kunna beskriva din oro.


Anonym/privatperson
Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan då vara anonym om du vill det. Du kan dock inte vara anonym när du anmäler via e-tjänsten. Vill du göra en anonym anmälan ringer du i stället till kommunens växel på telefon 0503-350 00 eller skickar en anmälan per post till:

Socialtjänst
Hjo kommun
Torggatan 2
544 30 Hjo

Anmälningsskyldig person
Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

Konsultation/rådgivning eller muntlig orosanmälan
Om du är osäker kring om du ska göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten för rådgivning. Om du vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet. Du når enheten för barn och unga genom kommunens växel: 0503-350 00.

Information innan du påbörjar e-tjänsten
En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till enheten för barn och unga. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.

Våra kontorstider är:

Måndag–torsdag klockan 8.00-16.00
Fredagar klockan 8.00-15.00
Dag före röd dag och klämdagar klockan 8.00-12.00
Helgdagar: Stängt

Vid akut oro
Vid akut oro ska du alltid göra en muntlig orosanmälan. Under kontorstid ringer du kommunens kontaktcenter: 0503-350 00.

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på telefon 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.

Socialjourens öppettider:
Måndag - torsdag: kl. 17:00 - 23:00
Fredag: 16:00 - 01:00
Lördag: 15:00 - 01:00
Söndag: 15:00 - 23:00

Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta anmälningar via SOS-alarm på telefonnummer 112.


Innan socialjouren öppnar och när Hjo kommuns växel är stängd (mån-tors kl. 16:00 - 17:00 och fredagar kl. 15:00 - 16:00) kan socialtjänsten nås vid akuta ärenden på telefonnummer 0705 - 20 51 81. Dag innan afton kan du nå socialtjänsten på denna telefon från kl.13:00 fram tills socialjouren öppnar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa